Obsah

Mgr. Alena Bičanová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referent verejného obstarávania

Oddelenie právne a verejného obstarávania - Referent verejného obstarávania