Obsah

Kristína Forrová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Školstvo a šport

Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení