Obsah

Ing. Zoltán Belický


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát bývania

Oddelenie stavebného poriadku - Referát bývania