Obsah

Ing. Tibor Drozd


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Školstvo a šport

Oddelenie spoločenských služieb - Športový referent