Obsah

Eva Poláková


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Školstvo a kultúra

Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení