Obsah

Daniela Rajjová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referent útvaru hlavného kontrolóra

Útvar hlavného kontrolóra - Referent útvaru hlavného kontrolora