Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Voľby do NR SR 2023

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

DELEGOVANIE DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 21. augusta 2023 do 24.00 hod.

Oznámenie je možné doručiť osobne do podateľne MsÚ v Galante v úradných hodinách MsÚ, poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové nám. 940/1,924 18 Galanta alebo elektronicky na e-mailové adresy:

zuzana.morovicova@galanta.sk

alebo

priska.viczenova@galanta.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, o d p o r ú č a m e požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Dátum vloženia: 26. 7. 2023 14:10
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2023 14:35
Autor: Peter Eliáš

Môže vás zaujímať viac