Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: OU-GA-OSZP-2022/002166-002

Zámer_prevádzka kompostovania vybraných druhov odpadu

Vyvesené: 27. 1. 2022

Dátum zvesenia: 18. 2. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť