Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Zámer zámeny majetku mesta

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť