Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: OVVS_03_2022

Voľba hlavného kontrolóra obce Gáň

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť