Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení mieste uloženia písomnosti_MsÚ

Vyvesené: 8. 11. 2019

Dátum zvesenia: 25. 11. 2019

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť