Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti_ MsÚ

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 28. 5. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť