Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RIaD-5639/2022-MCz

Územný plán mesta Galanta_oznámenie o začatí obst. ÚPD

Vyvesené: 11. 4. 2022

Dátum zvesenia: 17. 5. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť