Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/3021-PE

Územné rozhodnutie_VENDO PARK GALANTA 2

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť