Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/1137-PE

Územné rozhodnutie_Polyfun.objekt CSZF1

Vyvesené: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť