Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2021/692-20339-SPa

Územné rozhodnutie_INS FTTH SRED 03 Nebojsa

Vyvesené: 19. 1. 2022

Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť