Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ2022/1135-PE

Územné rozhodnutie_Čipkéš NBD CSZE1 A CSZE2

Vyvesené: 20. 6. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť