Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Číslo: OSP 2022/1138-PE

Územné rozhodnutie_Bytový dom CS ZA1 A CSZA2

Vyvesené: 10. 6. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť