Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-TTOsZP2-2022/023152-003

Strategický dokument SMART..._oznámenie o vypracovaní

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť