Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: OSP 2022/1943-16236-SPa

Stavebné povolenie PBD PARK HOUSE_spevnené plochy a komunikácie

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť