Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: KPUTT-2022/24561-7/4730/HOR,SI

Rozhodnutie_PH Galanta s.r.o.

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť