Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 003/2022-SÚ

Rozhodnutie o zastavení konania_Prestavba budovy CVČ

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť