Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OSP2019_1638_PE

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Vyvesené: 6. 11. 2019

Dátum zvesenia: 22. 11. 2019

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť