Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/701-PE

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 23. 5. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť