Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/1601-19122-SPa

Oznámenie_verejná vyhláška_LUNA HOUSE

Vyvesené: 2. 8. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť