Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 28. 7. 2022

Dátum zvesenia: 13. 8. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť