Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ2022/1912-16142-SPa

Oznámenie o zač.stav.konania..._Rozšírenie haly č_10...

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť