Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OSP_2019_3416_22607_HA

Oznámenie o zač.stavebného konania...BD č_1080_25 Galanta

Vyvesené: 11. 11. 2019

Dátum zvesenia: 27. 11. 2019

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť