Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí kolaudačného konania SO07_VN prípojka SO08_NN

Vyvesené: 28. 1. 2022

Dátum zvesenia: 11. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Roman Miklošík

Späť