Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/4163-PE

Oznámenie o zač. územného konania_DSS pre deti a dospelých Galanta

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť