Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: OVVS_01_2022

Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky

Vyvesené: 19. 1. 2022

Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť