Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 004/2022

Oznámenie o dražbe č_0042022

Vyvesené: 27. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 3. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť