Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: RSSÚ 2022/1140-BE

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby_rozšírenie plynovodu

Vyvesené: 27. 5. 2022

Dátum zvesenia: 12. 7. 2022

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť