Navigácia

Obsah

Mestské kultúrne stredisko

Typ: ostatné
MSKSMestské kultúrne stredisko v Galante je kultúrno-spoločenské a výchovné zariadenie, zriadené v roku 1967 Mestom Galanta ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktoré zastrešuje činnosť súvisiacu so zabezpečovaním kultúrnych potrieb obyvateľov mesta Galanta a jeho návštevníkov a je garantom a vykonávateľom kultúrnej politiky mestskej samosprávy voči svojim obyvateľom.

Poslaním organizácie je rozvíjať kultúrno – spoločenský život v meste podľa skutočných potrieb občanov, vytvoriť  podmienky pre rôzne záujmové, výchovné, vzdelávacie, kultúrne a iné aktivity. Podieľa sa  na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní  miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých.

Hlavnou náplňou MsKS je : rozvíjanie záujmovo – umeleckej činnosti, dovážanej kultúry, kinematografie, prednáškovej činnosti, výstavnej činnosti, propagačnej činnosti, klubovej činnosti mládeže a kurzovej činnosti.

MsKS v Galante je hlavným nositeľom úloh v oblasti zabezpečovania kultúrno – výchovnej činnosti, kultúrno-spoločenskej činnosti  a rôznych voľno-časových aktivít na území okresného mesta Galanta a priľahlých obcí. 

Kontakt:
Mierové námestie 942/3, 924 01 Galanta
tel.: +421/31/780 26 32
pokladňa: +421/31/780 21 77
fax.: +421/31/780 45 75
www.domkulturyga.sk

 

riaditeľ: kolek.peto@gmail.com  
sekretariát: sekretariat.msksga@atlas.sk  + 421 31 780 26 32
vedúci kina: kino-galanta@kino-galanta.sk + 421 31 780 27 97
pokladňa:   + 421 31 780 21 77
programové oddelenie: msksga@stonline.sk + 421 31 780 27 87
ekonomické oddelenie: ekonom.msksga@atlas.sk  
renesančný kaštieľ: renesancny.kastiel@atlas.sk + 421 31 780 47 31
fax:   + 421 31 780 45 75

 

MsKS má  v správe objekty : budovu MsKS, amfiteáter , renesančný kaštieľ, mestský park a severné  krídlo neogotického kaštieľa. 

 

Renesančný kaštieľ Galanta

Renesančný kaštieľ patril  najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterházyovcom. Bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, pred rokom 1609. Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený v roku1992. Uvedené zariadenie je zamerané hlavne na výstavnú činnosť. Jedná sa o polyfunkčný objekt. V kaštieli sa nachádza : obradná sieň, reprezentačná miestnosť primátora, exkluzívne suterénne priestory. Na prvom poschodí sa nachádzajú výstavné priestory t.j. stále expozície a výstavné priestory, kde sa organizujú výstavy na základe ročných plánov výstavnej činnosti. Zabezpečuje  tiež výstavy stáleho charakteru - zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante

Otváracie hodiny:
Ut-Pi: 8,00 – 16,00 hod.
V letnom období: 9,00-17,00 hod.

Sobota: 13,00-17,00 hod.
V letnom období: 14,00-18,00 hod.

Esterházyovcov, Galanta
tel.: +421/31/780 47 31
renesancny.kastiel@atlas.sk

Kino DK:
V MsKS  fungujú dve kiná a to : Kino DK a amfiteáter.
Prevádza „ vnútorného kina „ je okrem mesiacov júl, august  celoročná. Premietacie dni sú : utorok, streda, sobota a nedeľa.
Prevádza „ vonkajšieho kina „ – amfiteátra  sa realizuje v mesiacoch júl, august

Mestský park, severné  krídlo  neogotického kaštieľa:
Odovzdané do správy MsKS 1. 7. 2011. V severnom  krídle sa nachádzajú multifunkčné priestory pre organizovanie výstav, kultúrno-spoločenských podujatí a pod. Na poschodí bude zriadený depozitár.

Zamestnanci:
Vedúci: Peter Kolek
Zamestnanci : Fridrich Psota a Miroslav Helt

Otváracia doba :
Pondelok : voľno
Utorok – piatok   10:00 – 17:00 hod.
Sobota : 14:00 – 17:00 hod.
Nedeľa voľno

Kontakt : +421 31 789 9161

Bližšie informácie na stránke www.domkulturyga.sk

Severné krídlo neogotického kaštiela a park


Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2020 14:26
Autor: Ing. Roman Miklošík