Obsah

Výzvy na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s obstarávaním zmien a doplnkov územného plánu mesta

Typ: ostatné
UPN_6Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon „) vyhlasuje verejné obstarávanie podľa § 9 odsek 9 Zákona na predmet zákazky: Odborne spôsobilá osoba podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len“ Stavebný zákon ) a „ Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Galanta“.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohách pdf.


Prílohy

Vytvorené: 18. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Ing. Roman Miklošík