Obsah

Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby

Typ: ostatné
Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby 1„Rekonštrukcia kanalizácie v kuchyni – DD Patria Galanta“ v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z. z.. Cenu žiadame stanoviť so zohľadnením všetkých potrebných výkonov pre komplexný návrh diela vrátane DPH v € podľa predloženého výkazu výmer projektovej dokumentácie.

V prípade akýchkoľvek nejasností je možné obrátiť sa na Odd. ŽP a IV, Michal Bartek, bartek@galanta.sk , 031/788 4378. Je možné v prípade potreby vykonať miestnu obhliadku, termín si môže záujemca dohodnúť na už uvedenom telefónnom čísle. Termín realizácie požadovaného rozsahu prác je max. 4 týždne za plnej prevádzky DD Patria.   PODROBNOSTI NÁJDETE V PRÍLOHE


Príloha

Vytvorené: 18. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Ing. Miriam Károlyiová