Obsah

Výsledok OVS č. 3046/2017 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante

Typ: ostatné
Mesto Galanta vyhlásilo dňa 4.9.2017 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 25.9.2017.

Do súťaže boli podané dva návrhy, ktoré spĺňali obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Vyhodnocovacia komisia odporučila primátorovi mesta prijat návrh spoločnosti BEPON Retail SK s.r.o., IČO: 45 259 593, Bratislava. Účel nájmu: predaj textilu a odevu.


Vytvorené: 29. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: