Obsah

Výsledok OVS č. 3045/2017 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante

Typ: ostatné
Mesto Galanta vyhlásilo dňa 4.9.2017 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 25.9.2017.

Do súťaže boli podané dva návrhy, ktoré spĺňali obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Vyhodnocovacia komisia odporučila primátorovi mesta prijat návrh Jany Mezeyovej, IČO: 41 062 787, Veľké Zálužie. Účel nájmu: Prevádzka dámskeho textilu - všestranné oblečenie pre dámy a všetky veľkosti po úplne najväčšie.


Vytvorené: 29. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: