Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 4263/2017 na predaj bytu

Typ: ostatné
Výsledok OVS č. 4263/2017 vyhlásenej na predaj bytu na Sídl. Revolučná štvrť 957 v Galante

Obchodná verejná súťaž č. 4263/2017 na predaj jednoizbového bytu č. 8, vchod č. 4 na 11. poschodí bytového domu súp. č. 957 na Sídl. Revolučná šťvrť v Galante bola vyhlásená dňa 15.12.2017. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 24.1.2018. Do súťaže sa prihlásili dvaja súťažiaci, ktorých návrhy spĺňali obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Jediným kritériom najvhodnejšieho návrhu bola výška ponúknutej sumy. Víťazom súťaže sa stal súťažiaci s ponúknutou kúpnou cenou: 30.002 €.


Vytvorené: 1. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: