Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 2948/2015 na prevod vlastníctva pozemku

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Obchodná verejná súťaž č. 2948/2015, vyhlásená Mestom Galanta na prevod vlastníctva pozemku na Ul. Školskej v Galante bola úspešná.

Do stanoveného termínu, t.j. do 22.4.2015 do 13.00 hod. bol do súťaže podaný jeden súťažný návrh, ktorý po formálnej aj obsahovej stránke spĺňal podmienky súťaže. Navrhovateľkou je Andrea Pospišová, bytom Trnovec nad Váhom č. 594, ktorá ponúkla kúpnu cenu 55 €/m2. Komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov  menovaná Mestským zastupiteľstvom Galanta odporučila primátorovi mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu s navrhovateľkou Andreou Pospišovou. 


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Ingrid Szabóová