Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 2545/2018

Typ: ostatné
Mesto Galanta vyhlásilo dňa 12.7.2018 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 31.7.2018.

Do stanoveného termínu bolo podaných päť súťažných návrhov. Všetky návrhy spĺňali obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Vyhodnocovacia komisia v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže odporučila primátorovi mesta prijat návrh spoločnosti UNGO s.r.o., IČO: 36 748 498, Matúškovo. Účel nájmu: predajňa módneho a rozličného tovaru.


Vytvorené: 9. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: