Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 24419/2015 - prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Do súťaže bol podaný jeden súťažný návrhy. Podal ho pán Phuong Vo Than, so sídlom Slnečná 830/14, Ivanka pri Dunaji. Účel nájmu: prevádzkovanie nechtového štúdia. Ponuka ročného nájomného: 60 €/m2. Komisia na vyhodnotenie odporučila primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Phuong Vo Than.

Vytvorené: 20. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Ingrid Szabóová