Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 22777/2015 - prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Do súťaže boli podané dva návrhy. Jeden návrh bol zo súťaže vylúčený, nakoľko nespĺňal kritériá súťažného návrhu. Víťazom súťaže sa stal Peter Bubeník, so sídlom Slnečná 561/64, Galanta. Účel nájmu: predaj a servis malej a veľkej bielej techniky. Ponuka ročného nájomného: 60 €/m2. Komisia na vyhodnotenie odporučila primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu s Petrom Bubeníkom.

Vytvorené: 20. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Ingrid Szabóová