Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1781/2018 na predaj pozemkov

Typ: ostatné
Mesto Galanta vyhlásilo dňa 3.5.2018 Obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta (Ul. Z. Kodálya) a v k.ú. Nebojsa.

 Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 7.6.2018.2018. Do súťaže sa prihlásili dvaja súťažiaci, ktorých návrhy spĺňali obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Jediným kritériom najvhodnejšieho návrhu bola výška ponúknutej kúpnej ceny za pozemok. Víťazom súťaže sa stal súťažiaci s ponúknutou kúpnou cenou: 36.530 €, kúpna zmluva bola podpísaná dňa 16.7.2018.


Vytvorené: 23. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: