Obsah

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 16431/2015

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante bola vyhodnotená dňa 3.6.2015.

Do súťaže bol podaný jeden návrh. Podala ho Žaneta Rózsová, bytom Sídl. SNP 1002/32, Galanta. Účel nájmu: kozmetický salón určený k poskytovaniu kozmetických a vyzážistických služieb. Ponuka ročného nájomného: 60 €/m2. Návrh spĺňal obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Komisia na vyhodnotenie odporučila primátorovi mesta prijať súťažný návrh. 


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Ingrid Szabóová