Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa - oznamy

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznamy a informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4228

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4228

Archív verejného obstarávania

 

Správy