Navigácia

Obsah

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta v súlade s § 5 ods. (6) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje informácie o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy. 

Správy

Prevod majetku mesta za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy v r. 2021

Prevod majetku za viac ako 20-násobok minimálnej mzdy v roku 2021 celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor: Ingrid Szabó

Prevod majetku za 20-násobok minimálnej mzdy - r. 2020

V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva mestu podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o prevode majetku za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy, poskytujeme v prílohe informáciu o prevode majetku mesta za r. 2020. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Ingrid Szabó

Prevod majetku za 20-násobok minimálnej mzdy - rok 2019

V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva mestu podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o prevode majetku za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy, poskytujeme v prílohe informáciu o prevode majetku mesta za r. 2019 - stav k 29.10.2019 celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Ingrid Szabó

Prevod majetku mesta za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy

V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva mestu podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o prevode majetku za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy, poskytujeme v prílohe informáciu o prevode majetku mesta za r. 2018 - stav k 14.8.2018. celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor: Ingrid Szabó

Prevod majetku mesta za kúpnu cenu vyššiu, ako je 20-násobok minimálnej mzdy (v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva mestu podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o prevode majetku za kúpnu cenu nad 20-násobok minimálnej mzdy, poskytujeme v prílohe informáciu o prevode majetku mesta. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Ingrid Szabó

Prevod majetku - r. 2016, 2017

Informácie o predaji majetku mesta za kúpnu cenu vyššiu, ako je 20-násobok minimálnej mzdy (v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám) celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Ingrid Szabó