Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Mestský úrad Galanta zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Poslaním Mestského úradu je pripravovať a spracovávať odborné poklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupiteľstva, vykonáva nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravovňou písomností mesta, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta.  

Kontakt:
Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta
Slovenská republika

Telefón: +421/31/788 43 01- spojovateľka
Fax: +421/31/780 35 92
E-mail: info@galanta.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK1502000000000018722132
BIC: SUBASKBX

Podrobný zoznam kontaktov získate kliknutím na nasledujúci link:www.galanta.sk/kontakty

Prednosta Mestského úradu:
Ing. Juraj Srnka, PhD.
tel.: 00421-31-788 43 02
email: juraj.srnka@galanta.sk
   

Úradné hodiny na Mestskom úrade v Galante:

Deň

Čas

Pondelok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Utorok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Streda

08:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Štvrtok

08:00 – 11:30

 

Piatok

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny na Referáte spoločný stavebný úrad:

Deň

Čas

Pondelok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Utorok

 

 

Streda

08:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Štvrtok

 

 

Piatok

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme občanov, aby osobnú návštevu na mestskom úrade uskutočnili za podmienok dodržania aktuálnych protipandemických opatrení.