Navigácia

Obsah

Interné predpisy MsÚ

Interná smernica na obsadzovanie voľných pracovných miest na MsÚ v Galante.pdf

obsadzovanievolnychpracovnychmiest.pdf

Interná smernica upravujúca postup v procese verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou.pdf

postup_verejneho_obstaravania_nizka_hodnota.pdf

Zásady zriaďovania VB.pdf

zásady zriaďovania vb.pdf

Interná smernica - pravidlá upravujúce podmienky a požiadavky na technické zhodnotenie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Galanta nájomcami

technicke_zhodnotenie_np_vo vlastnictve_mesta.pdf

Stránka

  • 1