Navigácia

Obsah

Základné informácie

Správy

Základné povinnosti príslušníkov mestskej polície

Zamestnanec obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä: celý text

ostatné | 4. 7. 2008 | Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta

Všeobecné oprávnenia mestskej polície

Zamestnanec obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený: celý text

ostatné | 4. 7. 2008 | Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta

Základné úlohy mestskej polície

Zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, celý text

ostatné | 4. 7. 2008 | Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta